Perforowanie druków

Perforowanie jest przydatne przy materiałach których część ma być łatwa do oderwania dla użytkownika. Usługa perforowania druku wykorzystywana jest najczęściej przy wydrukach biletów, bonów, notesów, czy broszur.