Instrukcja przesyłki FTP

Pliki można przesyłać za pomocą ogólnodostępnych klientów ftp. Rekomendujemy jeden z najbardziej popolarnych programów – Total Commander.

Przesyłanie plików za pomocą Total Commander’a.

1. Po zainstalowaniu programu, uruchom go, kierując się komunikatami na ekranie:

 2. Po uruchomieniu pojawi się program, gdzie z lewej i z prawej strony mamy drzewo plików na dysku C.

3. Klikamy na ikonkę   lub naciskamy kombinację klawiszy „CTRL+F” aby otworzyć okienko połączeń FTP. Klikamy na „Nowe połączenie”:

4. Po kliknięciu pojawi sie okienko do stworzenia nowego połaczenia i wpisujemy dane:
Sesja: Neiko
Nazwa Hosta: 83.0.227.6
Użytkownik: klient
Hasło: neiko5852

i klikamy „OK”.

5. Na liście powinna pojawić się nazwa „Neiko” – wybieramy i naciskamy „Połącz”.

6. Po połaczeniu po prawej stronie pojawia się drzewo plików na serwerze.

7. W prawym oknie tworzymy nowy katalog „F7” (nazywamy go w sposób: „nr_zamówienia_imie_nazwisko”)

8. Po utworzeniu katalogu, wchodzimy do niego (podwójne kliknięcie myszką).

9. Z lewej strony odnajdujemy pliki, które chcemy przesłac na serwer FTP.

10. Zaznaczamy plik poprzez najechanie na niego (lub grupę plików – po najechaniu, naciskamy klawisz „INSERT” aby podświetlić plik).

11. Następnie naciskamy klawisz „F5” i wciskamy „OK” – pojawi się okno dialogowe informujące o postępie przegrywania:

12. Po zakończeniu przesyłania plików naciskamy przycisk „rozłącz” i zamykamy program.

Dziękujemy za skorzystanie z instrukcji i życzymy powodzenia!